Adviseur Onderwijs | Orthopedagoog
Adviseur Onderwijs | Orthopedagoog

Adviseur Onderwijs bij BMC

Elke verandering in een school moet bijdragen aan versterking van het primaire proces. Vanuit dit perspectief werk ik aan beter onderwijs en betere zorg voor de jeugd. Het is de uitdaging om aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden en de kracht van jeugdigen en hun opvoeders en deze waar nodig te versterken.

Huidige en eerder vervulde functies:

 • Projectleider Samenwerking Onderwijs – Jeugdhulp bij regiogemeenten en SWV’s
 • Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit bij scholengroep PO
 • Co√∂rdinator implementatie regionaal nieuwkomersonderwijsbeleid
 • Bovenschools Ondersteuningsco√∂rdinator & Adviseur Kwaliteit en Onderwijs scholengroep PO
 • Ondersteunend adviseur ontwikkeling Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC)
 • Gedeeltelijke vervanging afdelingsdirecteur SO Cluster 2
 • Overkoepelend projectleider Lente- en zomerscholen BMC
 • Behandelco√∂rdinator Onderwijs (V)SO cluster 2
 • Projectleider Lenteschool in VO
 • Orthopedagoog SO cluster 4
 • Intern Begeleider SO cluster 2
 • Projectondersteuner Lente- en Zomerscholen in VO